Вікно структур

Таких структури, які використовуються для створення й керування windows.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index