IRichEditOle::InsertObject

Вставка об'єкта до елемента керування для форматованого тексту.

(HRESULT InsertObject REOBJECT далеко  * lpreobject  );
 

Параметри

lpreobject
Вказівник на REOBJECT структуру, яка містить інформацію про об'єкт та інтерфейсів. Керування форматованого тексту автоматично збільшує кількість посилань, для інтерфейси, якщо вона тримає на їх, так що абонент може безпечно випустити інтерфейси, якщо не потрібно.

Повернення значень

Повертає успіх статус. Використання GetScode для отримання є SCODE. Може бути S_OK на успіх або E_OUTOFMEMORY, якщо пам'яті може не виділено, щоб вставити об'єкт.

Якщо член cp REOBJECT структура REO_CP_SELECTION, виділення замінюється вказаного об'єкта.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в richole.h.

Дивіться також

Rich редагувати елементи керування огляд, Rich редагування OLE інтерфейсів, IRichEditOle, REOBJECT

Index