Меню ручки

Система генерує унікальний ручка для кожного меню. Меню впоратися це значення типу HMENU . Заяву слід указати дескриптор меню в багатьох функцій меню Win32. З'являється маркер, щоб панель меню, під час створення меню або завантажити меню ресурсу. Докладніше перегляньте статтю Створення меню.

Щоб отримати маркер на панелі меню, меню, які створені або завантажені, функція GetMenu . Щоб отримати ручку, щоб у підменю, пов'язаних з пункту меню, функція GetSubMenu або GetMenuItemInfo . Щоб отримати маркер, щоб меню вікна , скористайтеся функцією GetSystemMenu.

Index