Nonqueued повідомлення

Nonqueued повідомлення надсилаються безпосередньо до процедури вікна призначення системи черга повідомлень і потоку чергу повідомлення. Система зазвичай надсилання nonqueued повідомлення повідомити вікно подій, які впливають на нього. Наприклад, коли користувач активує нові вікна програми, система надішле вікна серію повідомлень, у тому числі WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUSі WM_SETCURSOR. Ці повідомлення повідомити вікна, що його вже було активовано, що введення клавіатури в даний час направлено до вікна, і що курсор переміщено в межах вікна. Nonqueued повідомлення може призвести, коли програма викликає певні функції системи. Наприклад, система надішле повідомлення WM_WINDOWPOSCHANGED після застосування функція SetWindowPos , щоб перемістити вікно.

Index