GetInputState

GetInputState функція визначає, чи є повідомлення кнопку миші або клавіатури в виклику потоку чергу повідомлення.

BOOL GetInputState(VOID) 

Параметри

Ця функція має не параметрів.

Повернення значень

Якщо черги містить нову кнопку миші або клавіатури повідомлень, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо є немає нову кнопку миші або клавіатури повідомлень у черзі, значення дорівнює нулю.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Повідомлення та повідомлення черги огляд, повідомлення та функції черги повідомлень, GetQueueStatus

Index