Повідомлення і чергами повідомлень

Цей огляд описано повідомлення та черги повідомлень і їх використання в програму на основі Win32.

Index