PostAppMessage

PostAppMessage функції є застарілою. Функція надається лише для сумісності з 16-розрядної версії Windows. Win32-додатків, слід використовувати функцію PostThreadMessage.

Дивіться також

Повідомлення та повідомлення черги огляд, повідомлення та функції черги повідомлень

Index