UnregisterHotKey

UnregisterHotKey функція звільняє гарячу клавішу раніше зареєстрований на заклик потоку.

(BOOL UnregisterHotKey HWND  hWnd, / / вікна, пов'язані з гарячих клавішIntID / / ідентифікатор гарячих клавіш);
 

Параметри

hWnd
Ручка вікна, пов'язаних з гарячих клавіш бути звільнені. Цей параметр має бути NULL, якщо сполучення клавіш не пов'язаний з вікна.
id
Визначає ідентифікатор гарячу клавішу бути звільнені.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд введення клавіатури, клавіатури вводу функції, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index