GetCaretPos

GetCaretPos функція копіювання на знак вставлення позиції, клієнт координати, до вказаного точка структури.

(BOOL GetCaretPos LPPOINT  lpPoint / / адреса структури для отримуєте координати);
 

Параметри

lpPoint
Вказівник миші, щоб на точка структура, яка є отримати клієнт координати на за допомогою курсору.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Клавішна позиція завжди дається в клієнт координати вікно, яке містить на за допомогою курсору.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд закреслення, знак вставлення функції, SetCaretPos, точка

Index