İçin belirli bir pencere pencere özellikleri listeleniyor

Aşağıdaki örnekte, EnumPropsEx işlev dize tanımlayıcıları uygulama tanımlı hwndSubclass değişkeni tarafından tanımlanan pencere pencere özelliklerini listeler. Uygulama tanımlı geriçağırım işlevi dizeleri pencerenin istemci alanında görüntülemek için WinPropProc bu işlevi kullanır.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, null); 
 
/ / WinPropProc bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi / / pencere özelliğini listeler. 
 
bool geri WinPropProc (hwnd hwndSubclass, / / idare penceresi ile özelliği LPCTSTR lpszString, / / özellik dizesi veya atom kolu hData) / / verileri işlemek {static int nProp = 1;  / / özelliği sayaç tchar tchBuffer [buffer]; / / genişletilmiş dize arabellek int nSize;        / / dizesi arabelleği hdc hdc; boyutu         / / aygıt içeriğini işlemek hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Pencere özelliği dizesi istemci alanında görüntüler. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer "WinProp % d: % s", nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10, nProp * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  true döndürür; 
} 

 

Index