WM_CANCELMODE

Wm_cancelmode mesaj, belirli modları, öyle aynı derecede fare yakalama iptal etmek için gönderilir. Örneğin, sistemin etkin pencere için bir iletişim kutusu bu iletiyi gönderir veya bir ileti kutusu görüntülenir. Belirli işlevleri de bu mesajı açıkça belirtilen pencereyi etkin pencere olmasına bakmadan gönderin. Örneğin, EnableWindow işlevi belirtilen pencere devre dışı bırakırken bu iletiyi gönderir.

WM_CANCELMODE 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Varsayılan işlem

DefWindowProc işlevi standart kaydırma çubuğu giriş iç işlem iptal eder, iç menüsünden işlem iptal eder ve fare yakalama bültenleri.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc, EnableWindow, ReleaseCapture

Index