Bir uygulama penceresi bileşenleri

Uygulama penceresinin başlık çubuğu, menü çubuğu, (eski sistem menüsü da bilinir) pencere menüsü, simge durumuna Küçült düğmesini, Ekranı Kapla düğmesini, Geri Yükle düğmesi, Kapat düğmesini, boyutlandırma kenarlık, istemci alanı, yatay bir kaydırma çubuğunun ve dikey bir kaydırma çubuğu gibi öğeleri içerir. Bir uygulamanın ana penceresinde normalde tüm bu bileşenler içerir. Tipik bir ana penceresinde bu bileşenler aşağıda gösterilmiştir.

Başlık çubuğu , bir uygulama tanımlı simge ve metin satırı görüntülenir; genellikle, metin uygulamanın adını belirtir veya pencereyi amacı belirtir. Uygulama penceresi oluşturulurken metin ve simge belirtir. Başlık çubuğunu fare ya da başka bir işaretleme aygıtı kullanarak pencereyi taşımak kullanıcıya kolaylaştırır.

Çoğu uygulama, uygulama tarafından desteklenen komutları listeler bir menü çubuğu içerir. Menü çubuğundaki öğelerin ana Kategoriler komut temsil eder. Genellikle menü çubuğundaki bir öğeyi tıklatmak öğelerinin belirli bir kategori içindeki görevlere karşılık bir açılır menü açar. Bir komut düğmesini tıklatarak kullanıcının bir görevi yürütmek için uygulamayı yönlendirir.

Pencere menüsü oluşturulur ve sistem tarafından yönetilir. Bu standart, kullanıcının seçtiği bir pencerenin boyutunu veya konumunu ayarladığınızda uygulamayı kapatın veya görevleri menü öğelerini içerir. Daha fazla bilgi için bkz: menü.

Ekranı Kapla'yı tıklatın veya simge durumuna küçült düğmesi, bu pencere konumu ve boyutu etkiler. Ekranı Kapla düğmesinitıklattığınızda, sistem pencereyi ekran boyutuna büyütür ve pencerede eksi görev çubuğu, masaüstünün tamamını kapsar şekilde konumlandırır. Aynı zamanda, sistem dinlenme düğme Ekranı Kapla düğmesinin yerini alır. Geri düğmesi bir bit eşlem ise, tıklatıldığında, pencereyi önceki boyutuna ve pozisyon için getirir.

Simge durumuna küçült düğmesikullanıcı tıklattığında, sistem pencerenin görev çubuğu düğmesi için küçültür, pencerenin görev çubuğu düğmesi konumlandırır ve normal haliyle görev çubuğu düğmesini görüntüler. Uygulamanın önceki boyut ve konumunu geri yüklemek için görev çubuğu düğmesini tıklatın.

Border boyutlandırma fare ya da başka bir işaretleme aygıtı kullanarak pencereyi boyutlandırmak sağlar pencerenin çevre alanıdır.

İstemci alanı nereye çıktı, metin veya grafik gibi uygulama görüntüler pencerenin bir parçasıdır. Örneğin, bir masaüstü yayıncılık uygulaması bir belgenin geçerli sayfanın istemci alanında görüntüler. Uygulama giriş penceresine işlemek ve çıktı istemci alanında görüntülemek için bir pencere yordamı adında bir işlevi sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere işlemleri.

Yatay kaydırma çubuğu ve Dikey kaydırma çubuğunu fare veya klavye uygulama istemci alanının içeriğini yatay ya da dikey geçiş için kullandığı değerlere dönüştürür. Örneğin, genellikle uzun bir belge görüntüler bir sözcük işleme uygulaması ve yukarı belgede sayfa sayfa sağlamak için dikey bir kaydırma çubuğu sağlar.

Başlık çubuğu, menü çubuğu, pencere menüsü, en aza indirmek ve sınır, boyutlandırma düğmeleri en üst düzeye çıkarmak ve kaydırma çubukları bilinir topluca pencerenin nonclient alanıolarak. Sistem nonclient alan birçok yönüyle yönetir; Uygulama penceresi hakkında her şeyi yönetir. Özellikle, TZT uygulaması görünümü ve davranışı kendi istemci alanının yönetir.

Index