WM_EXITSIZEMOVE

Hareketli ya da boyutlandırma kalıcı döngüsüne çıkıldığı sonra WM_EXITSIZEMOVE ileti bir pencere, bir kez gönderilir. Pencereyi taşımak veya boyutlandırma kalıcı döngüsüne kullanıcı pencerenin başlık çubuğunu ya da boyutlandırma sınır tıklattığında ya da pencere wm_syscommand DefWindowProc işlevi geçirmeden ve wParam parametresi iletinin sc_move ya da SC_SIZE değerini belirtir girer. DefWindowProc döndüğünde işlemi tamamlandı.

WM_EXITSIZEMOVE wParam = 0;  / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;  / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc, WM_ENTERSIZEMOVE

Index