WM_ENTERSIZEMOVE

Sonra hareketli ya da boyutlandırma kalıcı döngüsüne girdiğinde WM_ENTERSIZEMOVE ileti bir pencereye bir kez gönderilir. Pencereyi taşımak veya boyutlandırma kalıcı döngüsüne kullanıcı pencerenin başlık çubuğunu ya da boyutlandırma sınır tıklattığında ya da pencere wm_syscommand DefWindowProc işlevi geçirmeden ve wParam parametresi iletinin sc_move ya da SC_SIZE değerini belirtir girer. DefWindowProc döndüğünde işlemi tamamlandı.

Sistem tam pencere sürükleme etkin olup olmadığını bakmaksızın WM_ENTERSIZEMOVE iletisi gönderir.

WM_ENTERSIZEMOVE wParam = 0;  / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0;  / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc, WM_EXITSIZEMOVE, wm_syscommand

Index