Sistem komutları

Bir uygulama bir pencere menüsü olan bu pencere konumu ve boyutu sistem komutları göndererek değiştirebilirsiniz. Kullanıcı pencere menüsünden komut seçtiğinde sistem komutları oluşturulur. Uygulama kullanıcı eylemi pencereye wm_syscommand ileti göndererek taklit edebilirsiniz. Pencere konumu ve boyutu aşağıdaki sistem komutları etkiler.

Komutu Açıklama
SC_CLOSE Pencereyi kapatır. Bu komut wm_close ileti penceresine gönderir. Pencereyi temizlemek ve kendisini yok etmek için gerekli tüm adımları gerçekleştirir.
SC_MAXIMIZE Pencereyi büyütür.
SC_MINIMIZE Pencereyi simge durumuna küçültür.
SC_MOVE Pencereyi taşır.
SC_RESTORE Simge durumuna küçültülmüş veya ekranı kaplayan bir pencereyi önceki boyutuna ve pozisyon için geri yükler.
SC_SIZE Boyut komutunu başlar. Pencerenin boyutunu değiştirmek için fareyi veya klavyeyi kullanın.