WM_CLOSE

Wm_close ileti bir pencere ya da uygulama bitirmek bir sinyal gönderilir.

WM_CLOSE 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Varsayılan işlem

DefWindowProc işlevi pencere yok etmek için DestroyWindow işlevini çağırır.

Açıklamalar

Bir uygulama bir pencere wm_close ileti işleme ve yalnızca kullanıcı seçimi onaylar, DestroyWindow işlevini çağırarak yok kala onay, kullanıcıdan.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc, DestroyWindow

Index