Statik kontrol tipleri

Statik denetimler için dört tür:

Her tip bir veya daha fazla stil vardır. Statik kontrol stilleri bir tablo için bkz: Statik denetimi stilleri.

Index