STM_GETICON

Bir uygulama SS_ICON stilde statik bir denetimle ilişkilendirilmiş simge tanıtıcı almaya STM_GETICON iletisi gönderir.

STM_GETICON wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri simge veya null bir kolu ya da statik denetimi ilişkilendirilmiş simge ya da bir hata durumunda ise.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Statik denetimler genel bakış, Statik Denetim iletileri, STM_SETICON

Index