STM_SETICON

Uygulama simge bir simge denetimle ilişkilendirmek için STM_SETICON iletisi gönderir.

STM_SETICON wParam (wparam) (HICON) hicon; =  / / işlemek için simge lParam = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

hİcon
WParamdeğeri. Simge denetimle ilişkilendirmek için simge ele.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri hata oluşursa simgesi denetim veya sıfır ile daha önce ilişkilendirilmiş simge tanıtıcı olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Statik denetimler genel bakış, Statik Denetim iletileri, LoadIcon, STM_GETICON

Index