Wm_create ileti metni kaydırma

Kayan birimleri genellikle wm_create ileti işlenirken ayarlanır. Kayan birimleri pencerenin ekran içerik (dc) ile ilişkilendirilmiş yazı tipi boyutlarını temel uygundur. Yazı tipi boyutları belirli bir dc için almak için GetTextMetrics işlevi.

Örnekte Örnek metin kaydırmayı, dikey kaydırma birim yüksekliği bir karakter hücre, artı dış götürmek için eşdeğerdir. Bir yatay kaydırma ünitesi, ortalama bir karakter hücre genişliğine eşdeğerdir. Ekran yazı tipi sabit genişlikli olmadıkça yatay kaydırma pozisyonları, bu nedenle, gerçek karakterler için karşılık gelmeyen.