FORMATRANGE

formatrange yapısı, zengin bir çıktısı için belirli bir aygıtı biçimlendirmek için Denetim kullanır düzenleme bilgileri içerir. Bu yapı em_formatrange ile kullanılır.

typedef struct _formatrange {hdc hdc; 
    hdc hdcTarget; 
    rect rc; 
    rect rcPage; 
    charrange farkı; 
} FORMATRANGE 

 

Üyeler

hdc
Aygıt için işlemek için.
hdcTarget
Hedef aygıt biçimi.
rc
Alan için oluşturulacak. Olan birim TWİP
rcPage
Tüm alanı işleme aygıt. Olan birim TWİP
farkı
Metni biçimlendirmek için.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, em_formatrange

Index