IRichEditOle::GetClientSite

Yeni bir nesne oluşturulurken kullanılacak bir IOleClientSite arabirimi alır. Zengin düzenleme denetimi eklenen tüm nesnelerin bu işlevi tarafından döndürülen istemci sitesi arabirimlerini kullanmalıdır. Bir istemci sitesinin tam bir nesne ile kullanılabilir.

hresult GetClientSite) LPOLECLIENTSITE çok  * lplpolesite  );
 

Parametreleri

lplpoleclientsite
İşaretçi işaretçi değişkeni IOleClientSite arabirimi adresi alır.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . İstemci site için bellek ayrılamadı, s_ok başarı veya e_outofmemory olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index