IRichEditOleCallback::GetNewStorage

Yeni bir nesne Pano'dan yapıştırılabilir ya da bir rtf akışından okumak için depolama sağlar.

hresult GetNewStorage) lpstorage çok *lplpstg  );
 

Parametreleri

lplpstg
Adresi alır işaretçi değişkeni adresine yeni nesne için oluşturulan IStorage arabirimi.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

Kes/Kopyala/Yapıştır izin ve sürükle- bırak ole nesneleri için bu yöntemi uygulanmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback, IStorage

Index