COMPCOLOR

compcolor yapısı bir kompozisyon dize renk ayarlarını içerir.

typedef struct {}
  colorref crText;    
  colorref crBackground; 
  dword dwEffects;    
} COMPCOLOR 

Üyeler

crText
Metin rengi.
crBackground
Arka plan rengini.
dwEffects
DwEffects üyesi charformat yapısı için konusunda açıklandığı gibi karakter etkisi değerleri.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, charformat

Index