IRichEditOle::InsertObject

Zengin düzenleme denetimi bir nesne ekler.

hresult InsertObject) ÇOK reobject  * lpreobject  );
 

Parametreleri

lpreobject
Nesne bilgisi ve arabirimleri içeren bir reobject yapısı için işaretçi. Bunu arayan güvenle arabirimleri serbest olabilir bu yüzden onları tutan değilse gerekli zengin düzenleme denetimi otomatik olarak arabirimler için başvuru sayısı artar.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Eğer bir nesneyi eklemek için bellek ayrılamadı s_ok başarı veya e_outofmemory olabilir.

Cp reobject yapısı REO_CP_SELECTION üyesiyse, seçimi belirtilen nesne ile değiştirilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle, reobject

Index