IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

Uygulama, bunu içine veya dışına içerik duyarlı yardım moduna geçiş söyler. Bu üye için IOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (ole belgelerinde açıklandığı gibi) açıklanan işlevselliği uygulamak.

hresult ContextSensitiveHelp) bool  fEnterMode  );
 

Parametreleri

fEnterMode
İçerik duyarlı yardım moduna girmesini, doğru; Aksi takdirde, false.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback

Index