IRichEditOle::ConvertObject

Nesneyi yeni bir türe dönüştürür. Bu nesneyi yeniden ama bir güncelleştirme zorlamaz; arayan bunu yapmak gerekir.

hresult ConvertObject) UZUN  IOB, REFCLSID  rclsidNew, LPCTSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parametreleri

iob
Dönüştürmek için nesne dizini. Bu parametre REO_IOB_SELECTION seçili nesneyi dönüştürmek için ise,.
rclsidNew
Sınıf tanımlayıcısı nesne dönüştürülecek olan sınıf.
szUserTypeNew
Kullanıcı görünen tür adı nesnenin dönüştürülecek olan sınıf.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizini geçersiz veya bir scode ole döndü s_ok başarı veya E_INVALIDARG olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index