IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Şu anda etkin yerinde nesne varsa devre dışı bırakmak için bir zengin metin düzenleme denetimi söyler.

Hresult InPlaceDeactivate() 

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanabileceğiniz bir scode almak için GetScode . s_ok başarı ya da ole tarafından döndürülen başka bir değer olabilir. Hiçbir hata döndürdü etkin bir yerinde nesne yok ise.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index