EditWordBreakProcEx

EditWordBreakProcEx em_setwordbreakprocex mesaj ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi işlevdir. Sözcük sonu ya da karakter sınıfı ve sözcük sonu bayrakları belirtilen metin içindeki karakterlerin karakter dizini belirler. EDITWORDBREAKPROCEX türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. EditWordBreakProcEx uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

long EditWordBreakProcEx) char  * pchText,  uzun  cchText,  byte  bCharSet,  INT  kod  );
 

Parametreleri

pchText
İşaretçiyi metnin geçerli konumu. Sol hareket kodu belirtir, metin öğeleri pchText[-1] aracılığıyla pchTextolduğunu [-cchText] ve pchText[0] tanımlanmamış. Tüm diğer eylemler için öğeleri pchText[0] pchText[cchText - 1] aracılığıyla metin olarak.
cchText
Karakter kodu ile belirtilen yönde arabellek sayısı.
bCharSet
Karakter kümesi metin.
kodu
Yapılacak Wordbreak eylemi. Kod parametresi EM_FINDWORDBREAK iletisinde açıklanan değerlerden biri olabilir.

Dönüş değerleri

Kod parametresi WB_CLASSIFY ya da WB_ISDELIMITER değer değilse sözcük sonu karakteri indisini döndürür.

Açıklamalar

Em_setwordbreakprocex iletisinde geriçağırım işlevinin adresini belirterek, geriçağırım işlevi bir uygulama yüklemeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme geri çağırım işlevleri, EM_FINDWORDBREAK, em_setwordbreakprocex

Index