FINDTEXT

FINDTEXT yapısı, zengin düzenleme denetimi içinde Aranacak metin hakkında bilgi içerir. Bu yapı EM_FINDTEXT ile kullanılır.

typedef struct _findtext {charrange farkı; 
    lpstr lpstrText; 
} FINDTEXT 

 

Üyeler

farkı
Arama yapmak için aralığı.
lpstrText
Boş sonlandırılmış dize bulmak için.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Commdlg.h ilan etti.
İçe Library:Comdlg32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, EM_FINDTEXT

Index