IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

Zengin düzenleme veya içerik duyarlı yardım moduna geçiş denetimi söyler. Zengin düzenleme denetim herhangi bir durum değişikliği meydana ise şu anda etkin olan yerde nesnesinin ContextSensitiveHelp yöntemini çağırır.

hresult ContextSensitiveHelp) bool  fEnterMode  );
 

Parametreleri

fEnterMode
İçerik duyarlı yardım moduna girmesini, doğru; Aksi takdirde, false.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanabileceğiniz bir scode almak için GetScode . s_ok başarı ya da ole tarafından döndürülen başka bir değer olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index