Akarsu

Akarsu, içine veya dışına bir zengin düzenleme denetimi veri aktarmak için kullanabilirsiniz. Akış Arabellek ve bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi belirtir bir EDITSTREAM yapısı tarafından tanımlanır.

Verileri bir zengin düzenleme denetimi okumak için (yani, veri akışı), EM_STREAMIN iletisi kullanın. Denetimi sürekli verilerin bir kısmını her zaman arabelleğe aktaran uygulamanın geri arama işlevini çağırır.

Kaydetmek için zengin içeriğini düzenleme denetimi (yani dışarı veri akışı), sen-ebilmek kullanma em_streamout mesaj. Denetim sürekli tamponuna yazar ve uygulamanın geriçağırım işlevini çağırır. Her arama için geri arama fonksiyonu tamponunun içeriğini kaydeder.

Index