EDITSTREAM

EDITSTREAM yapısı, EM_STREAMIN ya da em_streamout bir iletide bir zengin düzenleme denetimi uygulamaya geçirir bilgileri içerir. Zengin düzenleme denetimi, veri akışı içine veya denetim dışına transfer için bilgileri kullanır.

typedef struct _editstream {dword dwCookie; 
    dword dwError; 
    EDITSTREAMCALLBACK pfnCallback; 
} EDITSTREAM 

 

Üyeler

dwCookie
Zengin düzenleme denetimi pfnCallback üye tarafından belirtilen EditStreamCallback işlev iletir bir uygulama tanımlı değeri belirler.
dwError
Akış (read) bileşenini veya akış-out (yazma) işlem sonuçlarını gösterir. Sıfır hata gösterir. EditStreamCallback işlevi veya denetimin bir hatayla gösteren bir kod dönüş değeri sıfır dışında bir değer olabilir.
pfnCallback
Verileri aktarmak için denetimi çağıran uygulama tanımlı bir işlev EditStreamCallback işlevi, işaretçi. Her çağrısı ile verilerin bir kısmını aktarma art arda, Denetim geriçağırım işlevi çağırır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, EditStreamCallback, EM_STREAMIN, em_streamout

Index