EM_EXLINEFROMCHAR

Zengin düzenleme denetimi belirtilen karakteri hangi satırında EM_EXLINEFROMCHAR mesajı belirler.

EM_EXLINEFROMCHAR wParam = 0; 
lParam (lparam) (dword) ichCharPos = 

 

Parametreleri

ichCharPos
Sıfır tabanlı dizin karakteri.

Dönüş değerleri

Sıfır tabanlı dizin satır döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri

Index