IRichEditOleCallback::GetDragDropEffect

Bırak işlemi etkilerini belirtmek istemci sağlar.

hresult GetDragDropEffect) bool  fDrag, dword  grfKeyState, lpdword  pdwEffect  );
 

Parametreleri

fDrag
Sorguyu sorgu için IDropTarget::DragEnter ya da IDropTarget::DragOver yanlış Eğer ise IDropTarget::Drop için doğrudur.
grfKeyState
Devlet ole tarafından tanımlanan anahtar.
pdwEffect
Normalde bir zengin düzenleme denetimi tarafından kullanılan efekti içeren değişken için işaretçi. Getirisi, değişken efekti kullanmak için ayarlı.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IDropTarget::DragEnter, IDropTarget::DragOver, IDropTarget::DropIRichEditOleCallback

Index