EM_SETTARGETDEVICE

(Ne görürsen görmek) WYSIWYG için kullanılan hedef aygıt ve çizgi genişliğini ayarlar EM_SETTARGETDEVICE ileti biçimlendirme bir zengin düzenleme denetimi.

EM_SETTARGETDEVICE wParam (wparam) (hdc) hdcTarget; = 
lParam (lparam) (int) cxLineWidth = 

 

Parametreleri

hdcTarget
Hedef aygıtın bir aygıt içeriğini işlemek.
cxLineWidth
Biçimlendirmek için kullanılacak çizgi genişliği.

Dönüş değerleri

Başarılı olursa sıfırdan farklı bir değer veya sıfır durumda döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri

Index