EM_EXLIMITTEXT

EM_EXLIMITTEXT ileti kullanıcı yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz bir zengin düzenleme denetimi metin miktarı üst sınırını ayarlar.

EM_EXLIMITTEXT wParam = 0; 
lParam (lparam) (dword) cchTextMax = 

 

Parametreleri

cchTextMax
Metin ya da sıfır varsayılan maksimum maksimum tutar. ole nesnesi tek bir karakter olarak sayılır. En fazla 32 k varsayılandır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

Açıklamalar

EM_EXLIMITTEXT ileti tarafından belirlenen metin sınır sen-ebilmek akarsu EM_STREAMIN mesaj kullanarak bir zengin düzenleme denetimi metin miktarı sınırı yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, EM_STREAMIN

Index