IRichEditOle::SetLinkAvailable

Nesnenin bayrak bağlantı kullanılabilir bit değerini ayarlar. Kullanılabilir bağlantı varsayılan olarak true gem. Bağlı nesne veya uygulamaya bağlanma sorunları gösterir linkine herhangi bir hata oluşursa false olarak ayarlanması gerekir. Ne zaman bu sorunları tamir, biraz daha true olarak ayarlanmalıdır.

hresult SetLinkAvailable) UZUN  IOB, bool  fAvailable  );
 

Parametreleri

iob
Ayarlanacak olan bitidir nesne dizini. Bu parametre REO_IOB_SELECTION biraz seçili nesne ayarlamak için ise,.
fAvailable
Biraz ayarlanacağı değeri. Can be true veya false.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizin geçersiz ise s_ok başarı veya E_INVALIDARG olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle