REPASTESPECIAL

Yapıştırılan nesneyi ekran yönünü nesne veya nesneyi temsil eden simgeyi içeriğine göre mi tanımlayıcı bilgiler içerir.

typedef struct _repastespecial {dword dwAspect;  / / ekran boyut nesnesi
    dword dwParam;   / / Boy veri
} REPASTESPECIAL 

 

Üyeler

dwAspect
Boy göstermek. Boyut nesne simgesinin görünümünü temel alıyorsa Yapıştırılan nesneyi yönünü nesne veya DVASPECT_ICON içerik alıyorsa-ebilmek var olmak dvaspect_content.
dwParam
Boyut veri. DwAspect DVASPECT_ICON ise, bu üye için simge görünümüne nesne meta dosya tanıtıcı içerir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları

Index