EM_GETPARAFORMAT

Em_getparaformat iletiyi zengin metin düzenleme denetimi geçerli seçime paragraf biçimlendirmesini alır.

Em_getparaformat wParam = 0; 
lParam (lparam) = (far paraformat *) lpFmt 

 

Parametreleri

lpFmt
İşaretçiyi paragraf biçimlendirme özniteliklerini seçilen alan paraformat yapısı.

Birden fazla paragraf seçtiyseniz, ilk paragraf özniteliklerini yapısı alır ve hangi özniteliklerin Seçimin tamamı tutarlı dwMask üye belirtir.

Zengin düzenleme 2.0 ve sonraki sürümleri: Bu parametre, paraformat yapının uzantısıdır bir PARAFORMAT2 yapısı için işaretçi olabilir. em_getparaformat ileti göndermeden önce yapının cbSize üye yapısı sürümünü belirtmek için ayarla.

Dönüş değerleri

paraformat yapısı dwMask üye değerini döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, paraformat, PARAFORMAT2