IRichEditOle::ImportDataObject

Clipboard nesnesine geçerli seçim yerine, bir zengin metin düzenleme denetimi alır.

hresult ImportDataObject) lpdataobject  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, hglobal  hMetaPict  );
 

Parametreleri

lpdataobj
Alınacak clipboard nesnesi belirterek dataobject yapısına yönelik işaretçinin.
cf
Pano biçimi kullanın ya da en iyi biçimde kullanmayı sıfır.
hMetaPict
Nesne simgesinin görünümünü içeren meta dosyası için tanıtıcı. Sadece DVASPECT_ICON boy görüntülerseniz Özel Yapıştır komutu ile gerekli kullanılan.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index