IRichEditOleCallback::ShowContainerUI

Uygulamanın konteyner kullanıcı arabirimi görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir. Zengin düzenleme denetimi için doubleclicks önde görünüyor ve uygunsa (ole belgelerinde açıklandığı gibi) arama girmesini erteledi. Bir IOleInPlaceFrame::SetBorderSpace çağrısı alınana kadar uygulamalar gizleme süslemeler erteleme.

hresult ShowContainerUI) bool  fShow  );
 

Parametreleri

fShow
Konteyner UI bayrak gösteriyor. Göstermek için false aksi takdirde true.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

Bu işlev OnUIActivate ve OnUIDeActivate yöntemleri IOleInPlaceSite arabirimi tarafından denir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback, OnUIActivate, OnUIDeActivate

Index