IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

Uygulama nesne olup eklenmesi gereken olarak sorgular. Bu üye yapıştırırken ve rtf okurken denir.

 hresult QueryInsertObject) LPCLSID  lpclsid, lpstorage  lpstg, uzun  cp  );
 

Parametreleri

lpclsid
Eklenecek nesne sınıfı tanımlayıcısı.
lpstg
Nesneyi içeren depolama.
cp
Nesne eklenecek karakter konumu.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. scode sonucu s_ok değilse, nesneyi yerleştirilmedi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback

Index