EM_GETEVENTMASK

Zengin düzenleme denetim olay maskesi em_geteventmask iletiyi alır. Denetimin kendi ana penceresine gönderir bildirim iletileri olay maskesi belirtir.

Em_geteventmask wParam = 0;  / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;  / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Dönüş değerleri

Zengin düzenleme denetimi olay maskesini döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri

Index