MSGFILTER

MSGFILTER yapısı, bir klavye veya fare olayı hakkında bilgi içerir. Bu yapı bir zengin düzenleme denetimi etkinleştirme iletisi değiştirmek veya işlenmesini önlemek üst EN_MSGFILTER bildirim iletisi bir parçası olarak ana penceresi gönderir.

typedef struct _msgfilter {nmhdr nmhdr; 
    UINT msg; 
    _wpad _wPad1; 
    wparam wParam; 
    _wpad _wPad2; 
    lparam lParam; 
} MSGFILTER 

 

Üyeler

nmhdr
Belirtir bir nmhdr yapısı. Gönderilen iletiyi tanımlayan EN_MSGFILTER bildirim kodu kodu üyesidir nmhdr yapısı.
msg
Klavye veya fare ileti tanımlayıcısı belirtir.
wParam
İletinin wParam parametresi belirtir.
lParam
İletisinin lParam parametresinin belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, EN_MSGFILTER

Index