EM_GETOLEINTERFACE

EM_GETOLEINTERFACE iletisi istemci zengin düzenleme denetim ole işlevselliği erişmek için kullanabileceğiniz bir IRichEditOle nesne alır.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
lParam (lparam) = (far LPVOID *) ppObject 

 

Parametreleri

ppObject
Adresi hangi denetim IRichEditOle nesneye bir işaretçi saklar. Nesne ile bitince çağıran uygulama sürüm işlevi çağırmalıdır şekilde denetim AddRef işlevi nesne için dönmeden önce çağırır.

Dönüş değerleri

Başarılı olursa sıfırdan farklı bir değer veya sıfır durumda döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, IRichEditOle

Index