IRichEditOle::SetHostNames

"Ana bilgisayar adlarını" ayarlar gibi onlar için eklenen nesneler için verilecek bir zengin düzenleme denetimi. Ana bilgisayar adlarını sunucuları kullanıcı arabiriminde açık nesneleri kapsayıcısını bağlamında tanımlamak için kullanılır.

hresult SetHostNames) LPCTSTR  lpstrContainerApp, LPCTSTR  lpstrContainerObj  );
 

Parametreleri

szContainerApp
Konteyner uygulaması biten adı.
szContainerObj
Kapsayıcı belge veya nesne adı biten.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizeleri hatırlamak için bellek ayrılamadı, s_ok başarı veya e_outofmemory olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index