IRichEditOle::SetDvaspect

Nesneyi çizmek için bir zengin metin düzenleme denetimi kullanan yönünü ayarlar. Bu çağrı, nesneyi önbelleğe çizim bilgilerini değiştirmez; Bu çağrıyı yapan tarafından yapılmalıdır. Nesneyi yeniden düzenlenmiş neden.

hresult SetDvaspect) UZUN  IOB, dword  dvaspect  );
 

Parametreleri

iob
Ayarlanacak olan yönüdür nesne dizini. Bu parametre REO_IOB_SELECTION seçili nesnenin yönünü ayarlamak için ise,.
dvaspect
Boy kullanılacak. Değerler ole tarafından tanımlanır.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizin geçersiz ise s_ok başarı veya E_INVALIDARG olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index