IRichEditOle::GetLinkCount

Bağlantıları olan bir zengin düzenleme denetimi nesne sayısını döndürür.

UZUN GetLinkCount() 

Dönüş değerleri

Bağlantıların sayısını döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index