IRichEditOle::HandsOffStorage

Bir zengin düzenleme denetimi belirtilen nesneyle ilişkili depolama arabirimi, başvurusunu serbest söyler. Bu çağrı nesnenin çağırmıyor IPersistStorage::HandsOffStorage yöntemi, arayanın yapmak gerekir.

hresult HandsOffStorage) LONG iob  );
 

Parametreleri

iob
Yayımlanacak olan depolama olan nesne dizini. Bu parametre REO_IOB_SELECTION seçili nesnenin depolama yayımlanması için ise,.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizin geçersiz ise s_ok başarı veya E_INVALIDARG olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index